Logo psykoterapeut Jimmy Viborg
Logo psykoterapeut Jimmy Viborg

MIDTVEJSKRISE - SÅDAN KOMMER DU VIDERE

Midtvejskrise

Rammer midtvejskrisen også dig?

Midtvejskrise og midtlivskrise

Både kvinder og mænd rammes af krisen, der har de lidt klicheagtige navne ”midtvejskrise” og "midtlivskrise".

Nogle går fri men det er bestemt en realitet for rigtig mange.

Når der er tale om kriser som har rod i psyken, så kan det være svært for omgivelserne at forstå og relaterer sig til den kriseramte. Følelser og kriser er ikke altid håndterbare, således også for mænd og kvinder i midtvejskrise samt deres omgivelser.

Midtvejskrise mænd og midtvejskrise kvinder, kan blive mødt med en fordom om, at de handler i alderspanik og at de bare skal tage sig sammen, og se at komme over det.

Men midtvejskrisen og livskriser generelt er ikke noget man ”bare” kan komme over, i hvert fald ikke sådan uden videre, det er noget der skal håndteres og behandles som det det er, en krise.

Hvad er en midtvejskrise? - midtvejskrise definition

En midtvejskrise er kort sagt, en eksistentiel og følelsesmæssig livskrise der optræder cirka midt i livet.

Midtvejskrise alder

Midtvejskrise indtræffer ofte cirka midt i livet, deraf navnene midtlivskrise og midtvejskrisen. Men der er ikke nogen specifik midtvejskrise alder, nogle møder krisen i 40’erne, andre i 50’erne, det er således også muligt at møde midtvejskrise både tidligere og senere i livet.

Midtvejskrise symptomer

Alle kriser opleves forskelligt, men der en række kendetegn og symptomer.

Midtvejskrise symptomer kan eksempelvis være en eller flere af følgende:

 • Livet er blevet gråt og kedeligt, hverdagen føles meningsløs eller formålsløs
 • Eksistentielle spørgsmål presser sig på, måske uden svar
 • Tiltagende bevidsthed og tanker om alder, rynker, fysik mv.
 • Uindfriede håb og drømme gnaver
 • Flere og flere følelsesmæssige op og nedture
 • Tiltagende tristhed, modløshed eller magtesløshed
 • Tiltagende utilfredshed eller frustration

Har mænd midtvejskrise symptomer som ligner symptomerne for kvinder? Svaret er ja, og symptomerne, eller rettere sagt de bagvedliggende problemer, kan for begge køn grupperes i en række overordnede temaer. Mere om det senere.

OBS. Nederst på siden, kan du få fingrene i en midtvejskrise test.

​Midtvejskrisens faser

Fælles for alle typer af midtvejskriser er, at der er en række faser, der minder om faserne ved sorg.

Varigheden af krisen strækker sig fra uger til flere år, alt efter bevidstheden omkring krisen og villigheden til at arbejde med den.

Faser i midtvejskrise:

1. Fornægtelse eller resignation

2. Følelsesreaktioner (ofte vrede, depression, frustration eller panik)

3. Genudlevelse af ny eller gammel livsstil

4. Opvågning og evaluering

5. Accept og integration

Faserne i en midtvejskrise er reelt ikke faser, men mere elementer, da de ikke nødvendigvis gennemleves kronologiske og det er muligt at køre i ring, springe op og ned, springe faser over og at være i faserne i kortere eller længere tid. Ligesom det også er muligt at sidde fast.

Sidste fase eller element, er et godt eksempel på at der er tale om elementer, da accept elementet forekommer flere gang i løbet af krise. Accept af krisen, accept af tingenes tilstand / situationen, accept af at noget skal ændres og accept af eventuelle konsekvenser ved en ændring.

Midtvejskrise og midtlivskrise

ÅRSAGER TIL EN MIDTVEJS KRISE

Årsagerne til en livskrise midt i livet, midtvejskrisen, er mangfoldige.

Det er ikke en tilfældighed at det ofte er lige der midt i livet, at livskrisen kommer. Hverdagen er blevet en måske velsmurt rutine, et hamsterhjul, hvor der ofte er sat kryds ved ægtefælle, børn, villa, Volvo og vovhund.

Midtlivskrise opstår grundlæggende i to varianter, den snigende krise og den akutte eller pludselige krise. Ved en akut krise er der ofte en udløsende faktor som har trigget krisen.

Den såkaldt snigende krise kan have elementer af en eksistentiel opvågning, i form af refleksioner over meningen med livet og selv de daglige valg. Opvågning kommer ved erkendelsen af være fanget i et hamsterhjul, at livet er blevet sat på automatpilot. Midtvejskrisens ubehag opstår når der ikke er et umiddelbart svar eller en løsning.

Psykologiske årsager til midtvejskrise

Opsummeret kan en midtvejskrise, psykologisk set, handle om, at der er refleksioner og spørgsmål som ikke har et konkret svar her og nu.

Det kan være spørgsmål til livet, karrieren, parforholdet mv. der endda bringer flere spørgsmål og frustrationer med sig:

 • Hvad skal jeg med mit liv?
 • Er der en mening eller formål med livet?
 • Opnår jeg nogensinde det jeg drømmer om?
 • Hvorfor går jeg ikke efter mine drømme?
 • Er det nu vi skal skilles?
 • Er græsset grønnere på den anden side?
 • Hvorfor er jeg ikke glad mere?
 • Hvem er jeg egentlig?

Måske er der blevet mere tid til dig selv efter børnene er flyttet hjemmefra, mål er nået og hvad skal du så? hvem er du nu?

Måske betragter du dit liv og kan se at du faktisk har et godt liv, håb og målene til livet indfriet, men at der er alligevel noget som føles uindfriet, glædesløst eller tomt? Hvorfor er der et hul? hvorfor er du trist hvor du ”burde” være glad?

For andres vedkommende, så er der ikke er sat kryds ved alle livsmål eller drømme endnu. Hvor det så kan være tankerne og følelserne herom, der er den udløsende faktor.

Hvis man har en tendens til at undertrykke ens følelser og intuition, så kan en midtvejskrise ses som sindets ubevidst forsøge på starte en afklaringsproces, hvem jeg er og hvad jeg virkelig har brug for?

Krisen i erkendelsen af tilpasning

Midtvejskrise mænd og midtvejskrise kvinder kan opdage, at de indtil nu, har udlevet andres drømme eller har levet ud fra værdier, der egentlig ikke er deres egne. Sagt på en anden måde, de er ikke i kontakt med deres autentiske jeg, den de dybest set er under alle maskerne.

De har været så dygtig til tilpasning, at deres egne drømme og værdier er gledet i baggrunden, måske endda så meget, at de ikke længere kan mærke dem. Det kan udløse en identitetskrise, som kan være en del af en midtvejskrise.

Hvem har skylden FOR midtvejskrisen?

Når midtlivskrise ubehaget melder sig, så kan det for nogle være svært at indse, at det er indeni dem selv at krise er, derfor sker det at fokus rettes udad, som frustrationer over ægtefællen, det aftagne sexliv, det grønne græs på den anden side, jobbet osv.

Der kan givetvis være problemer med omgivelserne, sexlivet, kommunikationen mv. - ligeledes kan krisen også trigges af udefra kommende voldsomme, uventede eller frygtede begivenheder, eksempelvis:

 • Dødsfald eller nær alvorlig sygdom
 • At børnene flyver fra reden
 • Skilsmisse
 • Fyring
 • Økonomisk uføre

Selvom det kan opleves som, at det er noget udefrakommende der er årsagen til din midtlivskrise, så er det dig der er i centrum.

Det udefrakommende kan vise sig at være det mindst problematiske, for det er dine tanker, følelser og handlinger der er afgørende for krisens forløb.

Ved midtvejskrise i ægteskabet, så er begge parters tanker, følelser og handlinger afgørende – og her spørgsmålet om skyld irrelevant, selvom den enes handlig kan ses som udløsende for krise. Baggrunden for og håndteringen af krisen er altid fælles, uanset om vejen går fremad sammen eller i skilles. Det er bestemt ikke altid den bedste udvej at blive skilt, for nissen flytter altid med - nissen er din uforløste bagage, din andel.

Midtvejskrise mænd

MIDTVEJSKRISEN I ET BIOKEMISK LYS

Biologisk set, så begynder biokemien at ændre sig ca. midt i livet. Overordnet handler det om et fald i produktionen af kønshormoner for både mænd og kvinder.

Når den biokemiske balance ændrer sig i overgangsalderen, så kan det påvirke sindsstemningen og kroppen. Lunten kan blive kortere, gråd labiliteten stiger osv. Ligesom der for kvinder kan komme hedeture mv.

Bevidsthed om den fremadskridende alder, de fysiske og biokemiske ændringer, kan alt sammen være brænde på bålet for både mænd og kvinders midtvejskriser.

MIDTVEJSKRISEN I ET SPIRITUELT LYS

Sjælelige og spirituelt set, hvis du er til det, kan en følelse af u-udlevet livsmission eller livsformål melde sig. Det kan opleves som en længsel, eller en sult der ikke er stillet, hvor blikket med fordel kan vendes indad og måske opad.

Spirituelt set kan en midtvejskrise også være optakt til det man kalder sjælens mørke nat, som er det der sker, når man i for lang tid har lukket lyset ude af sit liv (sjælens lys, det guddommelige, universet). Hvor optakten er, at alt bliver mørkt og det er kun muligt at se dårligdom, man får følelsen af at sidde fast uforløst.

Man også beskrive en midtvejs krise som en opvågning. En opvågning til en højere bevidsthed omkring livet, dine værdier og til et ønske om ikke længere at levet et liv på autopilot.

MIDTVEJSKRISE I ÆGTESKABET

I nogle parforhold sker det, at sexlivet, samtalerne, glæden osv. i parforholdet er går i stå, måske endda samtidigt med de ovenstående baggrunde for en midtvejskrise i ægteskabet.

Nogle vælger, bevidst eller ubevidst, at lade parforholdets problemer forblive uløste, uudtalte eller accepterer dem.

Måske er der opstået nye bekvemme vaner og mønstre, eller så rettes problemerne indad i det eventuelle lave selvværd?

Det er i kølvandet på de uløste problemer, at en midtvejskrise i ægteskabet kan opstå.

Problemer i parforholdet der bliver adresseret tidligt, er de letteste at håndtere og løse!

Jo længere tid der går før problemerne adresseres og håndteres, desto større chance er der for, at der vækkes både tvivl, vrede og frustration, som kan føre til panikløsninger som midtvejskrise utroskab og midtvejskrise skilsmisse mv.

midtvejskrise kvinder

MIDTVEJSKRISEN GIVER NYE MULIGHEDER

Alle kriser har potentiale til læring og udvikling, derfor kan midtvejskrisen også ses som en midtvejsevaluering og dermed en proces til udvikling.

Første halvdel af livet går med at opbygge en personlighed, egoet, hvor nogle sider favoriseres og andre undertrykkes (bevidst og ubevidst).

Den næste halvdel af livet giver mulighed for at genindvinde eller genopfinde dig selv, den udgave du drømmer om at være.

Opvågning til en midtvejsevaluering

Du kan vælge at bruge energien i din midtlivskrise positivt til at vågne op til livets realiteter, se hvad der er godt, hvad der er skidt og ændre det som ikke er godt. Derfor omtales midtvejskrisen også som en midtvejsevaluering.

Det vigtigste er ikke at lave forhastede ændringer og konklusioner, også selvom du eksempelvis får en stærk impuls til at forlade din partner og begynde at udleve dig selv.

Vær bevidst om konsekvenserne og vid at din andel af problemerne og frustrationerne følger med dig, specielt hvis ikke du gør noget for at løse dem.

Sådan kommer du videre fra en midtvejskrise

Igennem en bevidstgørelsesproces kan du arbejde for at ændre din midtvejskrise til en positivt livsforandrende proces og generobre følelsen af kontrol over dit liv.

For at komme styrket igennem en midtvejskrise er det en fordel at rette fokus imod udvikling, energi og drømme. Med andre ord, mere af det som løfter dig og mindre af det som dykker dig.

Hemmeligheden er at det er dig selv, som skal løfte dig op og ud af krisen.

Indsigterne fra din bevidstgørelsesproces kan måske netop vække livsmod og handlekraft til at udleve præcist det liv du ønsker og drømmer om!

Hvor længe varer en midtvejskrise?

Der er ikke forsket meget i varigheden af en midtvejskrise, forfatterens erfaring viser at det kan variere en del. For de som søger hjælp tidligt, varer midtvejskrisen typisk ikke længe. Erkendelsen af krisen og krisens kerne er nemlig et vigtigt skridt for overhovedet at begynde processen med at bearbejde årsagerne og ændre dit liv.

SÆT FART PÅ PROCESSEN OG FÅ HJÆLP TIL MIDTVEJSKRISE

Lykkes du ikke helt med at finde krisen kerne eller med at løfte din energi til forandring, så snak eventuelt med en du har tillid til, typisk kan inspiration udefra. Uanset hvad, så er det godt at dele ens tanker og frustrationer med andre.

Du behøver nemlig ikke sidde i frustrationer op til halsen og der er andre udveje end midtvejskrise skilsmisse eller flugt til en øde ø – det er altid muligt at få hjælp til at løse din midtvejskrise.

Ræk ud, så du kommer lettest igennem udfordringerne – der er andre før dig, som har stået i det samme.

Det kan være en stor fordel, at få hjælp hos en upartisk person. Her kan en god psykoterapeut, som har erfaringer med midtvejskrisen eller livskriser generelt, være en god løsning, det sætter samtidig også mere fart på processen at have en ved sin side som støtter og hjælper.

Hvis der er midtvejskrise i ægteskabet, så kan jeg anbefale at opsøge en parterapeut. Men der er altid meget I selv kan gøre, det kræver så lige at I også gør noget... læs evt. mit blogindlæg omkring parforholdets kriser skyldes bagagen, som også indeholder en vejledning til hvordan i løser jeres problemer.

Er du i tvivl om hvem du i virkeligheden er, hvad du står for, hvad du vil - hvad din identitet er? Så læs mit blogindlæg omkring identitetskriser og hvordan du løser dine udfordringer med identiteten.

Midtvejskrise

Sidder du tilbage med spørgsmål som:

 • Har jeg egentlig en midtvejskrise... eller hvad er det der sker?
 • Hvordan kommer jeg hurtigst muligt igennem en midtvejskrise?
 • Hvorfor er det en fordel at få hjælp i en midtvejskrise?
 • Hvad gør jeg helt konkret for at få det bedre?

Så kontakt midtvejskrise specialisten Jimmy Viborg, book en GRATIS samtale og få svar på dine spørgsmål.

Skriv dig op til mit nyhedsbrev og få en midtvejskrise test i gave, tilmelding via knappen.

FÅ HJÆLP FRA EN MIDTVEJSKRISE SPECIALIST --> MED RABAT

Første session til kun 599,- (spar 226,-)

✅ Kompetent og konkret hjælp fra en psykoterapeut med speciale i midtvejskriser

✅ 1 time med 100% fokus på at hjælpe dig op, ud og videre i livet! (online eller fysisk fremmøde)

✅ Bonus: Du får et konkret værktøj der kan rykke dig og som dun kan anvende med det samme!

​PS. er der midtvejskrise i ægteskabet, så er der lige nu rabat på parterapi, læs mere her

Tag det første skridt videre og få rabat på din første session her:

PAr- og psykoterapeut

Jimmy Viborg

Lyt til kroppen

Rævsagervej 2B, Foldby

8382 Hinnerup

Tlf. 27471027

CVR 41329858

Følg mig på: Facebook og LinkedIn

Fortrolighedspolitik