Logo psykoterapeut Jimmy Viborg
Logo psykoterapeut Jimmy Viborg

HVEM ER JEG?

Jeg er psykoterapeut Jimmy Viborg.

HVORFOR HAR JEG EN FORTROLIGHEDS- OG PRIVATLIVSPOLITIK?

Det er vigtigt for mig, at du er informeret om, at jeg indsamler, opbevarer og behandler oplysninger om dig i forskellige sammenhænge. På den måde er jeg sikker på, at du er informeret i henhold til Persondataforordningen/GDPR.

ACCEPT

Når du påbegynder et forløb hos mig, som klient i terapiforløb accepterer du også de betingelser, der er beskrevet i denne fortrolighedserklæring. Udover denne fortrolighedserklæring, vil du som klient i forløb modtage en samtykkeerklæring, som du bliver bedt om at skrive under på, i forbindelse med behandling af de oplysninger, jeg kommer i besiddelse af om og fra dig.

HVORNÅR OG HVORDAN INDSAMLER JEG OPLYSNINGER OM DIG?

Etablering af klientforhold Når du ringer eller skriver til mig med henblik på eventuelt at starte et forløb op hos mig, gemmer jeg dit telefonnummer og/eller e-mail samt dit navn. Samtidig opbevarer jeg de oplysninger, du giver mig på mail eller på anden vis. Hvis du vælger, at du ikke vil starte op hos mig, sletter jeg mails fra dig med det samme.

ANDRE HENVENDELSER

Skriver du til mig på mail eller sms vedrørende mit virke som psykoterapeut, gemmer jeg dine mails/sms-beskeder en måned. På den måde kan jeg sikre mig, at jeg har oplysninger, der eventuelt skal bruges i et fremtidigt samarbejde. Ønsker du ikke disse oplysninger gemt, kan du altid bede mig slette dem igen med det samme.

HVILKEN TYPE INFORMATION INDSAMLES FRA DIG?

Jeg opbevarer udelukkende de informationer/oplysninger, der er relevante i forhold til dit forløb hos mig – eller i forhold til at kunne indgå et senere samarbejde. Jeg noterer kun det i journalen, der er nødvendigt i forhold til at kunne støtte dig bedst muligt i din udvikling – i forhold til de problematikker, du kommer med eller som viser sig undervejs.

JOURNALOPTEGNELSER

I løbet af et forløbet fører jeg journaloptegnelser over det, der kommer op i forløbet. Det kan f.eks. være: - Psykiske og fysiske udfordringer - Informationer fra din historie/opvækst' - Problematikker i relationer/parforhold/forældre m.v. - Tidligere terapiforløb - Mine overvejelser om videre forløb og grundproblematikker - Mønstre og temaer, der udspiller sig i dit liv og i sessionerne - Andet relevant i forbindelse med forløbet.

HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?

Formålet med at indsamle oplysningerne/føre journal er, at jeg gerne vil støtte og hjælpe dig bedst muligt. Dette gøres bedst ved, at jeg kan følge processen og genopfriske det, der har været væsentligt i terapiforløbet. Ligeledes giver det mig mulighed for at holde fokus og retning i forløbet, så du hjælpes bedst muligt til at opnå det, du ønsker dig af forløbet.

ABONNEMENT PÅ NYHEDSBREV

Når du skriver dig op til mit nyhedsbrev, opbevares din mailadresse og dit navn med henblik på at kunne sende dig nyheder.

DELTAGELSE I TESTS

Når du tager en test udviklet af mig og mine samarbejdsparter, opbevares din mailadresse med henblik på at kunne sende dig nyheder. Svardata er ikke personhenførbare og opbevares i Google forms henblik på analyse og til brug i artikler. Se yderligere om Googles politikker her: https://policies.google.com/terms

Ikke personhenførbare svardata fra parforholdstesten deles med Anne-Marie Meineche. www.anne-marie.nu

Data fra øvrig tests deles ikke med andre.

ANDRE HENVENDELSER

Skriver du til mig på mail eller sms vedrørende mit virke som psykoterapeut eller eventuelt samarbejde eller andet, gemmer jeg dine mails/sms-beskeder en måned. På den måde kan jeg sikre mig, at jeg har oplysninger, der eventuelt skal bruges i et fremtidigt samarbejde. Ønsker du ikke disse gemt, kan du altid bede mig slette dem igen med det samme.

HVEM HAR ADGANG TIL DINE OPLYSNINGER?

Det er kun mig, der har adgang til dine personlige oplysninger og de videregives ikke uden dit samtykke. Jeg går i løbende supervision med det formål at sikre, at jeg hele tiden holder mig skarp og modtager sparring i forhold til dit forløb. Det betyder, at supervisor og medsupervisander går aktivt ind og støtter mig i forløbet. Både supervisor og medsupervisander har tavshedspligt og du bliver anonymiseret i forbindelse med supervision. I mit system til nyhedsbrev er det kun mig, der har adgang til dine oplysninger. Oplysningerne ligger i sikre systemer – se nedenfor

HVORDAN KAN DU FÅ ADGANG TIL OG OPDATERE DINE OPLYSNINGER?

Du kan til enhver tid skrive til mig på kontakt@lyttilkroppen.dk for at sikre, at jeg har de korrekte data liggende om dig. Du har ret til at få overført dine oplysninger til en anden behandler/psykoterapeut eller andre, som du ønsker, skal have dine oplysninger.

HVORDAN KAN DU SØRGE FOR, AT JEG SLETTER DINE OPLYSNINGER?

Du kan altid kontakte mig på kontakt@lyttilkroppen.dk og bede mig slette de oplysninger jeg har om dig. Her er det vigtigt, at du specificerer, hvilke oplysninger, du ønsker slettet – om det er mailadresse og navn i forbindelse med nyhedsmails/blogindlæg – eller om det journaldata, du gerne vil have slette.

HVORDAN OPBEVARER JEG DATA?

Mine journaler føres manuelt og opbevare i et sikret aflåst arkiv.

Navn og mailadresse i forbindelse med nyhedsmails opbevares i Easyme: https://easyme.dk/privacy

Mailkorrespondance og andre relevante dokumenter, du måtte sende, opbevares i Bricksite: https://bricksite.dk/privatlivspolitik

Data omkring bookinger og elektroniske journaler opbevares i Easyme: https://easyme.dk/privacy

Testdata opbevares i Google forms: https://policies.google.com/terms

FORTROLIGHED

Det er vigtigt for mig, at dine oplysninger behandles fortroligt. Derfor er det kun mig, der har adgang til journalerne.

COOKIES

Jeg anvender CookieBot som databehandler. Læs længere nede mere om hvordan jeg anvender cookies.

GOOGLE

Jeg anvender Google analytics, Google Tag Manager og Google search console. Jeg og Google indsamler og behandler personoplysninger, når du søger på Google om emner der er relateret til virksomheden. Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre mig over for potentielle kunder, bevare henvendelser og lignende beslægtede formål. Jeg følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber mig at sikre, at de besøgende Google får information om persondata. På nuværende tidspunkt indebærer dette bl.a., at jeg løbende forsøger at indgå i en dialog med Google omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har du også som besøgende på Google mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

https://policies.google.com/terms

FACEBOOK

Jeg og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger virksomhedens Facebook-sider ("fansider"). Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre mig over for potentielle kunder, bevare henvendelser og lignende beslægtede formål. Den konkrete Facebook-side administreret af Jimmy Viborg er: www.facebook.com/lyttilkroppen Jeg følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber mig at sikre, at de besøgende på vores Facebook-side får information om persondata. På nuværende tidspunkt indebærer dette bl.a., at jeg løbende forsøger at indgå i en dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har du også som besøgende på vores Facebook-sider mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

Se i øvrigt Facebooks Datapolitik her: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-sider, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for mig at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.

RETSGRUNDLAGET FOR VORES BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn.

Modtager jeg følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab. Modtagere af personoplysninger De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Uddybende omkring cookies

psykoterapI PArTERAPI & KROPSTERAPI

JIMMY VIBORG

Lyt til kroppen

Rævsagervej 2B, Foldby

8382 Hinnerup

Tlf. 27471027

CVR 41329858