Logo psykoterapeut Jimmy Viborg
Logo psykoterapeut Jimmy Viborg

tag en lavt selvværd test og bliv klogere på dig selv

Lavt selvværd voksen

Selvfølgelig har lavt selvværd betydning for dit liv

Dette skriv, er første del af to omhandlende lavt selvværd og de udfordringer, der følger med.

I denne del kan du blive klogere på hvad er selvværd, hvordan selvværdet formes og så kan du tage en lavt selvværd test.

Næste del omhandler selværdets betydning for dit liv, hvad du konkret selv kan gøre og hvad du kan få hjælp til. Link til næste afsnit finder du i bunden og her.

Psykoterapi garanti

HVAD ER SELVVÆRD?

Selvværd er en følelse omkring en selv, en holdning til en selv - en selvfølelse.

Definitionen på selvværd er tilliden til, at jeg er ok som den jeg er – derfor har selvværd betydning for hele ens liv.

Grundlæggende er alle mennesker helt rigtige og ok som de er, også uden at skulle gøre noget for at bevise det. Personer med lavt selvværd eller dårligt selvværd har desværre fået en anden, men negativ oplevelse og holdning til sig selv.

Lavt selvværd er en negativ indre følelse eller en negativ holdning til en selv, men det er bestemt ikke et faktum om personen!

Formuleringerne dårligt selvværd, lavt selvværd, selvværdsproblemer mv. bruges i flæng i det følgende og dækker alle samme over et en negativ indre holdning. Vægtningen er ordene er mest af alt den enkelte selv foretager.

Fakta om lavt selvværd og dårligt selvværd

Faktisk har hver femte dansker lavt selvværd, det viser en undersøgelse som Cormark har foretaget for PsykiatriFonden. Selvværdsproblemer er således helt almindelige!

Selvom rigtig mange mennesker lider under lavt selvværd, så ligger de faktisk ikke sammenkrøllet på sengen hver dag, de lever et normalt liv. Men de lider ofte, i en eller anden udstrækning, bevidst og tit også ubevidst – fordi det er blevet normalen at have det sådan - hvordan kan du læse mere om længere nede.

Lavt selvværd voksen eller er det kun for børn?

Både børn, unge og voksne bøvler med lavt selvværd! PsykiatriFondens undersøgelse viste at 20 procent af den danske befolkning lider af lavt selvværd, men dette tal viste kun de personer som selv var bevidste om at de har et dårligt selvværd.

Det reelle tal er, efter min erfaring som psykoterapeut, meget højere, for rigtig mange er ikke bevidste om at de har lavt selvværd, nogle forveksler også selvværd med selvtillid. Derfor vil jeg postulere at mange flere lider eller har problemer i hverdagen på grund af dårligt selvværd eller lavt selvværd.

Hvordan ser en med lavt selvværd ud?

Der er ikke kun kvinder med lavt selvværd, mænd lider tilsvarende under dårligt selvværd, det udtrykker sig blot forskelligt i adfærden.

Selvværdsramte er alle typer mennesker og de har alle mulige stillinger, både høj og lav. Det kan være lige fra den indadvendte og selvudslettende grå mus, som kan defineres til at have et lille ego, til den udadvendte karismatiske chef med psykopatiske og narcissistiske træk, som kan defineres til at have et stort eller oppustet ego. Så der er et ret stort spænd imellem de to yderpunkter af lavt selvværd.

Man kan man sagtens være velfungerende med et lavt selvværd, selvom det det lave selvværd medfører visse udfordringer. Så mange lever et helt normalt liv, det er normalt for dem at have det på den måde. Man lærer at overleve med lavt selvværd, men sådan behøver det ikke være!

lavt selvværd symptomer

SELVVÆRD FORMES TIDLIGT

Selvværdet kan anskues som en vægtskål, hvor den en side repræsentere de gode følelser omkring ens værd og den anden, de negative følelser om ens værd. Der kan således sættes ”vægtklodser” på begge sider som kan ændre balance, og det kan ske livet igennem. Selvværdsbalancen påvirkes af mange forskellige faktorer igennem livet, både positivt og negativt.

Selvværdet dannes igennem mødet med andre og af de tolkninger der laves om din person i det møde. Er jeg ok som jeg er? eller kun når jeg gør noget specielt og er på en bestemt måde?

Selvværd bliver primært formet i barn- og ungdommen af dine erfaringer fra oplevelser i mødet med dine forældre, søskende, lærer, klassekammerater osv. Eksempelvis i forhold til din mor, så præger du af ”opgaven” i relation til mor, ligesom mors ”mantra” også former dig – det samme gælder for din far og andre vigtige omsorgspersoner.

Det er typisk summen af de mange ”små” negative oplevelser eller uheldige prægninger der påvirker selvværdet. Derfor kan længere tids mobning samlet set blive til en meget tung negativ vægtklods i selvværdsbalancen – når det negative pres bliver ved, så kan man ende med at komme til at tro på det, ligesom et mantra og særlige sætninger sætter sig (eks. ”du er altid så hidsig”) og blive til overbevisninger. Ligeledes kan både fysiske og psykiske sår og traumer også bidrage negativt.

Selvom selvværdet formes tidligt, så har senere oplevelser også betydning, derfor kan traumatiske erfaringer senere i livet godt knække et ellers godt selvværd.

Hvorvidt noget bidrager negativt eller positivt til selvværdsbalancen, afhænger af ens såkaldte modstandskraft, der blandt andet handler om evnen til at give slip på hændelser og bevare et positivt selvsyn.

Positive oplevelser påvirker således også selvværdsbalancen positivt. Derfor kan selvværdsbalancen påvirkes livet igennem og dermed også ændres. Det betyder at det vil sige at det er muligt at ændre et ens selvværd igennem et bevidst arbejde med at sætte positive ”vægtklodser” på vægtskålen. ​

Psykoterapi effekt

Hvad påvirker et selvværd negativt

Hvis man gentagne gange får negativ opmærksomhed eller ingen opmærksomhed i situationer hvor man ”bare” er som man er, kan man komme til at tænke og tro at den jeg er, ikke er ok, at jeg ikke er god nok, at jeg ikke er værd at elske mv. Tanker som disse påvirker selvværdet negativt og kan med tiden glide ned i det ubevidste, således at de bliver til en form for ”viden”, at det er sådan det er med mig – det er ikke noget jeg tror, jeg ved det – jeg er sådan en som…

Følgende oplevelser påvirker selvværdet negativt:

  • Hvis man ofte føler sig udenfor hjemme, i skolen eller på arbejde.
  • Fravær af positiv opmærksomhed i relation til din person, dvs. manglende medfølelse, varme, omsorg og interesse for dig (og ikke det du præsterer).
  • Oplevelsen af ikke at kunne leve op til af andres normer, forældre eller sociale gruppers normer
  • Etnisk fordømmelse
  • Systematisk afstraffelse, omsorgssvigt, misbrug eller overgreb
  • Traumatiske oplevelser
  • Oplevelser af magtesløshed, at blive udnyttet eller ydmyget
  • Mobning og drillerier
  • Følelser af skyld og skam

Bemærk, at der både kan være tale om åbenlyst traumatiserende oplevelser, men det kan også være noget udefra set uskyldigt. Det er nemlig den personlige oplevelse der ”bestemmer”, derfor kan både velmente og kærlige ytringer samt gestusser også opfattes negativt af modtageren.

Personer med lavt selvværd har nemlig en særlig tendens til fejlopfattelser, misforståelser, forvrængninger og uhensigtsmæssige overbevisninger. Herunder også i relation til egne handlinger og mangel på samme, det bliver taget som beviser for ens lave værd.

Du vedligeholder selv dit selvværd

Mange med lavt selvværd er ofte blevet meget dygtige til noget, det bliver deres ”tømmerflåde”, for her er de ovenpå og slipper for at mærke det lave selvværd. Men det er ikke nok, for den indre overbevisning vinder bare på andre fronter.

Selvom vi påvirkes af omverdenen, så bliver lavt selvværd primært vedligeholdt af en selv løbende igennem livet. Der foretages dagligt og ubevidst negative bevisførelse for ens lave værd.

Selvfølgelig kan ens omgivelser være med til at holde følelsen ved lige, men langt hen af vejen, står man selv for vedligeholdelsen, både bevidst og ubevidst.

Et vigtigt skridt til at få bedre selvværd er, at erkende de negative mønstre og en erkendelse af ens dårlige selvværd. Du kan ikke ændre det du ikke kan se!

Kan man få garanti på psykoterapi

LAVT SELVVÆRD SYMPTOMER

Dit forhold til dig selv afspejler sig i dine følelser, tanker og handlinger, det er også her du finder symptomer på lavt selvværd. Der er en række almindelige symptomer på lavt selvværd, hvor man ikke behøver have alle, men jo flere, jo mere udfordret er selvværdet.

En person med lavt selvværd vil kunne genkende flere af følgende karakteristika eller symptomer på lavt selvværd. Nedenstående kan dermed bruges som en selvværds test, eller retter sagt en lavt selvværd test.

Sæt ”jeg” ind før sætningerne, når du læser dem igennem og svar på spørgsmålene enkeltvis. Svar ja hvis du kan genkende dig selv i spørgsmålet, altså hvis du har det sådan altid, meget ofte eller ofte. Du skal svare nej hvis du har det sådan sjældent, meget sjældent eller aldrig. Noter eventuelt dine svar på et stykke papir, dine svar kan nemlig bruges til at udpege hvor der kan sættes ind.

Svar ud fra dine følelser, ikke hvad du tænker er smart eller rigtigt eller hvordan du burde være, svar ud fra hvordan du rent faktisk har det. Hvis du er i tvivl, så mærk efter, hvordan har du det mest.

Lavt selvværd test

1. Føler mig ikke god nok.

2. Føler at jeg ikke er værd at elske.

3. Er selvkritisk og stiller for høje krav til mig selv.

4. Kan ikke lide mit udseende.

5. Fokuserer på mine svagheder, fejl og mangler.

6. Lider af koncentrationsbesvær eller har tit tankemylder.

7. Er ubeslutsom.

8. Er usikker eller urolig (måske mest under overfladen).

9. Er bange for at lave fejl.

10. Undgår helst opmærksomhed og fokus.

11. Føler at jeg er uinteressant eller kedelig.

12. Har let ved at føle mig valgt fra eller uvigtig.

13. Har let ved at forestille mig hvad andre tænker om mig (typisk negativt).

14. Bekymrer mig om hvad andre tænker om mig.

15. Har fokus på at behage andre (før mig selv).

16. Vil ikke skuffe andre, gøre andre kede af det, svigte andre osv.

17. Har dårlig samvittighed, føler tit skyld / skam.

18. Føler mig let angrebet eller nedgjort ved kritik fra andre.

19. Har svært ved at modtage ros eller kærlighed.

20. Underskylder eller nedgør mine bedrifter og succeser.

21. Har tendens til jalousi eller misundelse.

22. Har let at ved at blive skuffet eller at føle mig udnyttet eller uretfærdig behandlet.

23. Opfører mig umodent i pressede situationer.

24. Er ikke god til at håndtere midlertidige tilbageslag.

25. Giver let op.

Der er en særlig type selvværdsramte som stikker lidt ud, det er de personer som har lavt selvværd i kombination med et såkaldt stort ego. De har flere af ovenstående kendetegn, de såkaldte lavt selvværd symptomer, men de overlever primært ved at gøre sig selv bedre end andre. Når de ser sig selv som bedre end andre, så mærker de ikke deres lave selvværd, derfor adskiller deres lavt selvværd symptomer sig fra ovenstående:

26. Oplever ofte mig selv som bedre end andre (jeg ved det).

27. Har hang til pessimisme og negativt syn på livet, verdenen, mig selv osv.

28. Er opmærksom på andres svagheder, fejl og mangler.

29. Ved fejl eller uheld, bebrejdes andre straks.

30. Har svært ved at tage ansvar min andel af konflikter, fejl og uheld.

31. Føler mig let angrebet ved kritik, med vrede mod kritikeren til følge.

32. Lyver forholdsvis ubesværet.

33. Fortæller gerne om mine bedrifter, fortrin osv.

34. Har behov for validering og anerkendelse fra andre.

Resultat af din selvværdstest

Hvis du har svaret ja (ofte, meget ofte eller altid), til et eller flere af symptomerne, så er det meget sandsynligt at du har et lavt selvværd!

Hvor mange lavt selvværd symptomer skal man have for, at selværdet er lavt nok til at gøre noget ved det? Det handler faktisk ikke om mængden, det handler om hvor stort et problem det er for dig?

Både sprogligt og i praksis er der selvfølgelig forskel på at have intet selvværd, selvhad og dårligt selvværd, ligesom der kan være forskel på lejlighedsvise selvværdsproblemer og et godt selvværd. Men har du svaret ja til nogle af ovenstående symptomer på lavt selvværd, så er anbefalingen at du begynder på at anerkende at dit selvværd er udfordret på nogle områder, gør du det, så har du taget et vigtigt skridt!

Fakta er, at et udfordret / lavt selvværd altid har tilknyttet nogle uheldige mønstre og overbevisninger – det er disse mønstre og overbevisninger som gør at livet ikke leves fuldt ud og at du holder dig tilbage hvor det ikke er nødvendigt.

Anerkend overfor dig selv, når dine mønstre løber af med dig og lær at opdage det tidligt, så du kan stoppe de uheldige mønstre – derigennem kan du få bedre selvværd og tilmed et godt selvværd.

Hjælper psykoterapi - giver du garanti

HVORDAN FORBEDRES LAVT SELVVÆRD

I næste del tager vi mere konkret fat på hvad problemerne er med lavt selvværd og hvad du selv kan gøre for at forbedre dit selvværd. Læs mere HER

PAr- og psykoterapeut

Jimmy Viborg

Lyt til kroppen

Rævsagervej 2B, Foldby

8382 Hinnerup

Tlf. 27471027

CVR 41329858

Følg mig på: Facebook og LinkedIn

Fortrolighedspolitik