Logo psykoterapeut Jimmy Viborg
Logo psykoterapeut Jimmy Viborg

lær hvordan du kan FÅ BEDRE SELVVÆRD

Få bedre selvværd

Styrk dit selvværd og få et bedre liv

Her i anden del, om lavt selvværd, kigger vi mere på de udfordringer der følger med lavt selvværd; de uheldige strategier, det negative selvsyn og ikke mindst helt konkret hvad du selv kan gøre for at få bedre selvværd samt hvornår det er hensigtsmæssig at få hjælp til lavt selvværd.

I første del beskrev jeg årsagen og baggrunden for lavt selvværd, statistik om selvværd og så var der også en test. Første artikel kan du finde i bloggen HER.

styrk dit selvværd

Få bedre selvværd når du opløser dEn negative konklusion

Når man har haft tilstrækkeligt mange negative oplevelser, relateret til ens person, dannes en konklusion på ens værd – en selvværdskonklusion, hvilket bliver til en grundlæggende begrænsende overbevisning, en negativ konklusion om en selv.

Selvværdskonklusionen bliver det som du tænker, føler og ”ved” om dit værd og dig. Den grundlæggende overbevisning, selvværdskonklusionen, bliver moderen til mange andre begrænsende overbevisninger som begrænser dit liv.

Eksempler på selvværdskonklusioner og begrænsende overbevisninger:

 • Jeg er forkert
 • Jeg er ikke god nok
 • Jeg er ikke værd at elske
 • Jeg er et dårligt menneske
 • Jeg er kedelig / ikke attraktiv
 • Jeg bliver altid valgt fra / forladt
 • Jeg er dum / uintelligent / langsom / mv.
 • Jeg må ikke være glad / stærk / højlydt / mv.

Selvværdskonklusionen kan trigges af dine omgivelser og dig selv. Både mennesker, men også film, nyhederne osv. kan trigge. Det er nødvendigvis ikke alle mennesker der kan trigge konklusionen, for mange kommer den kun i spil ved ens nærmeste. Men mest af alt handler det om hvad du tænker om det du oplever.

Find din selvværdskonklusion og styrk dit selvværd når du beviser det modsatte.

Bedre selvværd

Styrk dit SELVVÆRD VED AT STOPPE DE UHELDIGE STRATEGIER

Uagtet om der er tale om intet selvværd, dårligt selvværd eller lavt selvværdet, så er der typisk flere sår eller traumer relateret til selvværdet, og til disse er der tilknyttet overlevelsesstrategier. Disse strategier har til formål at fjerne, undertrykke eller flytte fokus fra den smertelige følelse fra selvværdskonklusionen (ikke god nok etc.).

Flere af følgende overlevelsesstrategier ses typisk ved personer med lavt selvværd:

 • Kontrol (af omgivelserne, en selv etc.)
 • Strategiske formuleringer, tilbageholdenhed, undgåelses adfærd​
 • Historiebygning (negative forudsigelser, gennemspilning af mulige udfald, scenarier etc.)
 • Overtænkning, tankemylder og rummination (kontinuerlige bekymringer og grublerier som ikke kommer nogen vegne)
 • Manipulation og vrede
 • Ironi, humor og jokes – eks. selvudstillende jokes eller klassen klovn

Problemet med disse uheldige strategier er, at de faktisk er mere begrænsende og skadelig, end de hjælper, men det er ofte ikke bevidst for den selvværdsramte.

Anerkend overfor dig selv, dine uheldige mønstre ikke hjælper dig, at de løber af med dig og lær at opdage dem så tidligt, at du kan stoppe mønstrene – derigennem kan du få bedre selvværd og tilmed et godt selvværd.

Få mere selvværd ved at møde dine indre børn

Strategierne blev typisk skabt i barndommen, men desværre skete der også en form for fastlåsning af de barnlige vurderinger og ræsonnementer omkring strategierne.

Derfor bliver vurderingen af en nutidig situation farvet af en ”barnlige” logik mv. der gør at vi kan reagere og konkludere både irrationelt og uhensigtsmæssigt.

Man kan således sige at der vækkes et indre barn. Det betyder at vi have et væld af indre børn, som er ansvarlige for hver deres strategi. Så selvom den voksne eller fornuftige del af os godt kan se, at det eksempelvis hverken er hensigtsmæssigt eller gavnligt at blive vred i en given situation, så er det barnet i os som giver efter for vreden og retter den udad.

Strategierne kan, med en fokuseret indsats og opmærksomhed, bruges mere hensigtsmæssigt, så det er dig der vælger reaktioner og ikke strategierne der styrer dit liv. Når du får taget vare på de indre børn og strategierne får du bedre selvværd, det er et vigtigt skridt på vejen til at overvinde lavt selvværd.

hvordan får man bedre selvværd

SELVVÆRD OG SELVTILLID Løfter hinanden

Selvværd og selvtillid er relateret og påvirker hinanden, men ikke det samme, der er forskel på selvværd og selvtillid.

Selvtillid er, tillid til og troen på egen evner og kundskaber. Selvtillid styrkes og opbygges igennem positive bekræftelser fra omgivelserne, og din egen positive oplevelse i forhold til dine fysiske, faglige eller kreative evner og præstationer (styret af det ydre, det som andre kan se).

Ros giver mest af alt selvtillid og ikke direkte selvværd. Men igen er selvtillid og selvværd forbundet.

Mangel på selvtillid kan til en vis grad bruges som indikator på selvværdsproblemer, i den forstand hvis selvtilliden er lav, så påvirkes selvværdet negativt – modsat bidrager høj selvtillid positivt til dit selvværd. Omvendt er det muligt at have ok høj selvtillid, men samtidig have et lavt selvværd.

Generelt kan fokus på at øge og styrke selvtillid bruges som en vigtig vej at få bedre selvværd, så boost dit selvværd med succesoplevelser.

Øg selvfølelesen og få mere selvværd

Den danske psykolog og professor Jan Tønnesvang har lavet en selvværdsmodel der afviger fra øvrige selvværdsmodeller, idet han definerer selvværd som et sammensat begreb, bestående af selvfølelse og selvtillid. Selvværd = selvtillid (ydre styret) + selvfølelse (indre styret).

Tønnesvang opererer med begrebet selvfølelse, som dig egen positive selvopfattelse af, at du grundlæggende set er god nok som du er (styret af dine indre oplevelser), dvs. meget lig den traditionelle opfattelse af selvværd. Selvtillid mener han er oplevet igennem positive bekræftelse af omgivelserne i forhold til dine fysiske, faglige eller kreative evner (styret af det ydre, det som andre kan se).

Denne model illustrerer meget tydeligt at dit selvværd er dybt afhæng af hvordan du har det med dig selv og hvordan du oplever at andre ser dig = selvtillid. Den viser også at selvtillid er en meget vigtig faktor i forhold til selvværd. For mister du selvtilliden mange gange nok, så påvirker selvværdet og du kan danne en begrænsende overbevisning om, at du er sådan en som ikke kan/tør/dur-til det ene eller det andet.

Din selvfølelse kan styrkes ved at øve dig i at tænke positivt om dig selv - det giver således også bedre selvværd.

Løft dit energiniveau og få mere selvværd

Følsomheden i selvværdssystemets balance øges generelt, hvis energiniveauet er lavt, det kan eksempelvis være når humøret er lavt, man er træt eller stress osv.

Hvis du har lavt selvværd og dit energiniveau også er lavt, så kan selv små ting ”veje” tungt på den negative side, med det resultat at selvværdet lettere kan ryge helt i bund, men uhensigtsmæssige strategier til følge.

Så vær opmærksom på dit energiniveau og plej dit energiniveau, det giver indirekte mere selvværd 😊

få bedre selvværd - hvordan får man bedre selvværd

HVORDAN FÅR MAN BEDRE SELVVÆRD?

Som beskrevet løbende, kan man selv gøre rigtig meget for at forbedre ens selvværd, det kræver dog, både fokus og vedholdenhed. Derfor kan det ofte være en stor hjælp at få en hjælpende hånd i form af en erfaren selvværds coach eller en erfaren psykoterapeut med speciale i behandling af lavt selvværd.

Så kom nu med det, hvordan får jeg bedre selvværd, hvordan får jeg mere selvværd? Selvværd opbygges igennem et kærligt og vedholdende arbejde med følgende punkter:

1. Skab bevidsthed om og ændre din selvværdskonklusion

2. Forløs de bagvedliggende sår og traumer.

3. Slip fri af forsvarssystemernes styring af dig.

4. Lav selvværds og selvtillids opbyggende aktiviteter og øvelser.

5. Sørg for at holde et stabilt og højt energiniveau, så dine mønstre ikke aktiveres så let.

Hvornår skal man søge hjælp til lavt selvværd

Generelt skal du søge hjælp, hvis du ikke selv lykkes med at ændre dit selvværd eller hvis du har brug for at få støtte og konkrete værtøjer samt selvværdsøvelser.

Særligt i forbindelse med arbejdet på forløsning af de bagvedliggende sår og traumer er det en stor fordel at gøre det i samarbejde med en erfaren psykoterapeut eller en erfaren psykolog selvværd.

Bedre selvværd igennem lavt selvværd behandling

Personligt kender jeg selvværdsproblemer og lavt selvværd indefra, og er i dag et sted i livet hvor mit selvværd er stabilt og ret godt. Det skyldes at jeg selv har fået hjælp til lavt selvværd ved at arbejde med min bagvedliggende barndomskodninger hos en psykoterapeut, behandling af lavt selvværd i selvværd terapi og dels så har jeg selv arbejdet fokuseret med en række selvværds øvelser som jeg har udviklet. Derfor hjælper jeg nu dagligt lavt selvværd voksne og unge med dårligt selvværd eller lavt selvværd.

Jeg har udviklet et selvværdskursus med en række effektive selvværds øvelser, der gang på gang har vist sig som en fantastisk hjælp til at overvinde lavt selvværd. Styrk dit selvværd igennem effektive selvværds øvelser!

Er du nysgerrig på at høre mere om de effektive selvværds øvelser eller hvordan du kan få hjælp af mig, så skriv eller book en gratis for-samtale med mig via knappen herunder.

hjælp til at få bedre selvværd

BRUG FOR HJÆLP TIL AT FÅ BEDRE SELVVÆRD?

Book en GRATIS for-samtale og få hjælp til få bedre selvværd nu.

På samtalen mærker du kemien, samtidig får du et helt gratis og uforpligtende tip fra en psykoterapeut som har stor erfaring med lavt selvværd.

Læs mere om den gratis for-samtale HER eller book allerede nu via knappen herunder og mærk den gode følelse af at gøre noget godt for dig selv:

PAr- og psykoterapeut

Jimmy Viborg

Lyt til kroppen

Rævsagervej 2B, Foldby

8382 Hinnerup

Tlf. 27471027

CVR 41329858

Følg mig på: Facebook og LinkedIn

Fortrolighedspolitik