Logo psykoterapeut Jimmy Viborg
Logo psykoterapeut Jimmy Viborg

forskel på psykolog og psykoterapeut - og de andre typer terapeuter

psykoterapeut vs psykolog

hvad er psykoterapi egentligt?

hvilken type terapeut jeg vælge?

Psykologer, psykiatere, psykoterapeuter og coachs arbejder alle med problemstillinger der har rod i psyken og de anvender alle psykologiske arbejdsmetoder.

Læs om hvad forskellen er på en psykolog, psykiater, psykoterapeut og en coach.

Så svar på spørgsmålet om hvem er bedst? og om det giver det mening at holde dem op imod hinanden; psykoterapeut vs psykolog, psykolog eller psykiater osv.?

forskel på psykolog og psykoterapeut

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er en samlet betegnelse for en række forskellige behandlings- og terapiformer, der har til sigte at behandle psykiske problemer. Ordet psykoterapi stammer fra græsk og betyder behandling af psyken.

I et psykoterapiforløb er der samtaler om et problem du oplever, derfor bliver psykoterapi også kaldt for samtaleterapi. Samtaleterapi er forskellige fra øvrige medmenneskelige samtaler, idet psykoterapeutiske samtaler er funderet på en sammenhængende teori om psykens normale og patologiske funktion. Men den enkelte psykoterapeut kan også vælge at inddrage en række andre terapeutiske teknikker og metoder.

Hvad er en psykoterapeut?

En psykoterapeut er en person der hjælper sine klienter med problemstillinger via psykoterapi som behandlingsform.

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel, dvs. alle kan i princippet kalde sig for psykoterapeut. Psykoterapeutiske uddannelser findes i den private uddannelsessektor, derfor kan det relevant at terapeutens uddannelse for at få sikkerhed for at der er et match til dine behov og ønsker. Der er syv hovedretninger indenfor psykoterapi;

  • Psykodynamisk/psykoanalytisk terapi
  • Adfærdsterapi
  • Kognitiv terapi
  • Eksistentiel terapi
  • Humanistiske / oplevelsesorienteret terapi
  • Systemisk terapi
  • Kropsorienteret terapi

Under hver retning findes der et væld af yderligere forgreninger, eksempelvis gestaltterapi, kropsterapi, tegneterapi hypnoterapi og integrativ terapi.

For at være med medlem af en af de store psykoterapeutforeninger, eks. Foreningen af Danske Psykoterapeuter og Psykoterapeut foreningen, kræver det bl.a. 4 års uddannelse, mange timers egenterapi, supervision og træningstimer. Hvis din psykoterapeuter medlem af en af disse store foreninger, kan det således betragtes som et kvalitetstegn i forhold til den uddannelsesmæssig baggrund. Ydermere fordi psykoterapeuten med sit medlemskab forpligter sig til at overholde et etisk regelsæt, løbende supervision mv.

Mange psykoterapeuter efteruddanner sig og specialiserer sig via øvrige kurser og uddannelser, eksempelvis indenfor parterapi, kropsterapi, specifikke psykoterapeutiske metoder mv.

Psykoterapeuter adskiller sig fra psykologer på flere områder:

  • Psykoterapeutuddannelsen er en praksisorienteret uddannelse, med løbende træning i arbejdet med klienter.
  • En psykoterapeut har under hele sin uddannelse, sideløbende, selv været i psykoterapi og har dermed en personlig erfaring og har gennemgået en personlig udvikling.
  • En psykoterapeut er ikke uddannet til og må ikke stille kliniske diagnoser.
hvad er psykoterapi

Hvad er psykologi?

Psykologi kommer fra det græske ord psuché og logía, og kan oversættes til læren om sjælelivet. I praktisk er det studiet af menneskets psykiske processer og adfærd. Herunder menneskets oplevelse af verdenen, følelsesliv, tænkning og viljesytringer.

Psykologi kan således betragtes som teori og psykoterapi som praksis.

Hvad er en psykolog?

Det tager 5 års uddannelse år på universitet for at blive psykolog. Psykolog er en beskyttet titel som kun må anvendes af de der har taget kandidateksamen i psykologi, cand.psych. eller i psykologisk pædagogisk, cand.pæd.psych. Uddannelsen er teoretisk og kræver eksempelvis ikke egenterapi eller træning med klienter.

For at kunne kalde sig autoriseret psykolog kræver det en 2-årig praktisk efteruddannelse med en del timers supervision. Ordningen er frivillig og således ikke en betingelse for at være udøvende psykolog.

Nogle psykologer specialiserer og efteruddanner sig, ligesom psykoterapeuterne, ofte yderligere til at arbejde indenfor et specielt område. Psykologerne bruger deres titel til at vise dette, eksempelvis erhvervspsykolog, krisepsykolog, sundhedspsykolog, organisationspsykolog mv. Det er i forbindelse med efteruddannelser at psykologerne får deres praksis træning og eventuelt egenterapi.

hvad er en psykoterapeut

Hvad er coaching og hvad er en coach?

Coaching er relateret til de engelske ord for træner, og oprindelsen er således også fra sportens verden. Træneren hjælper atleten til at opnå specifikke mål og resultater ved at udnytte sit potentiale. Coachingteknikkerne har vundet indpas i erhvervslivet og i de senere år også i det private regi.

Coaching er i sin grundform en samtaleform der har specifikke mål og forandringer for øje. Coachen bruger en række spørgeteknikker og værktøjer, hvor hensigten er at du selv finder løsningen. Coaching er således ikke rådgivning, antagelsen er at du eksperten i dit liv.

Coach er ikke en beskyttet titel og uddannelsen foregår i privat regi. Coachuddannelser er typisk kortere uddannelser der kan tage alt fra et par dage til forløb over to år. Derfor kan det mening at undersøge hvor mange undervisnings- og træningstimer en coachs uddannelse har indeholdt.

Flere psykoterapeuter anvender også coaching teknikker i samtaleterapien, men ikke altid i den rene form.

Hvad er en psykiater?

En psykiater er en læge der, ovenpå lægestudiet, har taget en specialuddannelse i psykiatri.

Psykiateren må ordinere medicin til klienterne. Men det langt fra altid nødvendigt at behandle med medicin, derfor tager nogle psykiatere også en efteruddannelse i psykoterapi og kan således også tilbyde samtaleterapi. ​

psykolog eller psykoterapeut

Valg af den rette psykolog eller psykoterapeut eller?

Overordnet set afhænger terapeutvalget af din problemstilling.

Hvis du tumler med problemstillinger som angst, relationsproblemer, samlivsproblemer, livskriser, depression, stress mv. så er en veluddannet psykolog eller psykoterapeut et godt valg. De kan behandle stort set de samme problemstillinger, bort set fra at psykologen kan diagnosticere og at de er, ligesom psykiateren, typisk bedre teoretisk rustet til arbejde med mennesker med tungere diagnoser.

Veluddannede coaches og psykoterapeuter kan være gode hjælpere (coaches) hvis du vil arbejde med specifikke mål og forandringer.

Hvis terapeutens uddannelsesmæssige fundament ellers er ok, så bør der være et overlap imellem din problemstilling og terapeutens speciale. Endelig så er kemien altid en super vigtig faktor. Der skal være kemi for at få et godt udbytte af terapien, den gode kemi gør at du kan føle tillid til og åbne dig for din terapeut.

Mange terapeuter tilbyder en gratis for-samtale, anbefalingen er, at benytte en sådan mulighed til at mærke kemien og stille de spørgsmål du måtte have.

​Vil du læse mere om hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er vigtigt, når du skal vælge den rigtige psykolog eller psykoterapeut for dig, så kan du læse mere HER, arktiklen har fokus på valget af den rigtige psykolog eller psykoterapeut for dig.

psykoterapI PArTERAPI & KROPSTERAPI

JIMMY VIBORG

Lyt til kroppen

Rævsagervej 2B, Foldby

8382 Hinnerup

Tlf. 27471027

CVR 41329858