Logo psykoterapeut Jimmy Viborg
Logo psykoterapeut Jimmy Viborg

Kom videre efter skilsmisse

Kom videre efter skilsmisse

hvordan gør man og hvordan håndtere man sorg efter skilsmisse samtidig?

Hvis du spørger, hvordan kommer man videre efter skilsmisse? så er en del af svaret, at det tager tid, men også at det bliver lettere, hvis du aktivt arbejder med dig selv og den proces du står i.

I denne artikel, skrevet af Merete Gry Jacobsen og Jimmy Viborg, kommer vi omkring hvad der konkret skal til, for at kommer videre efter en skilsmisse og ikke mindst de følelsesmæssige aspekter af en skilsmisse - hvilket er de dele der skal bearbejdes for at komme videre.

Hvordan kommer man videre efter skilsmisse

Det at blive skilt fra en mangeårig partner kan være utrolig sorgfuldt, uanset om man selv tog beslutningen eller det var ens partner der tog beslutningen.

I mange tilfælde vil en skilsmisse have karakter af en livskrise, du mister fodfæste for en stund og livet synes uoverskueligt.

Når du er i krise, så er du meget påvirkelig og sårbar – sorgen kan blandt andet føles meget transparent, som om du bærer din sorg udenpå og du føler at alle kan se det på dig.

Dog fylder sorgen ikke lige meget hos alle, nogle føler ligefrem en lettelse over at blive skilt. Men derfor kan det stadig være en svær proces at blive skilt, der kan være savn, tomhed, ensomhed mv. Dertil kommer alt det man mister ved en skilsmisse.

Skilsmissens faser og skilsmisse sorg faser

Der er forskel på de praktiske aspekter af skilsmissens faser og de psykologiske faser i en skilsmisse, som både omfatter skilsmissse sorg faser og den øvrige indre bearbejdning af skilsmissen. De praktiske aspekter kommer vi ikke ind på her.

I forhold til hele den psykologiske side af en skilsmisse, så er der ikke forskel på disse psykologiske faser, skilsmisse sorg faser eller sorg faser i det hele taget. Overordnet set, er det de samme faser og de samme ting man går igennem, men intensiteten kan dog være forskellig.

Man kan anskue den psykologiske side af skilsmisse og sorg som en proces, med en række faser og en række delelementer. I princippet giver det ikke mening at tale om faser, fordi elementerne og faserne oftest overlapper og sameksistere. Desuden vil der også ofte være pauser i processen, eksempelvis hvor du i kortere eller længere tid kan være glad og føle at det hele nok skal gå.

Skilsmissens faser, psykologisk set:

 • Chok
 • Reaktion
 • Bearbejdning
 • Reorientering

​Alle har deres egen proces, det vil sige, at det er individuelt både i forhold til hvornår processen starter, hvor længe, rækkefølgen, intensiteten osv.

Chokfasen. Budskabet omkring skilsmisse er for mange et chok som skal bearbejdes og noget man på sin vis skal komme sig over.

Reaktionsfasen. Det er naturligt at der kommer en reaktion og den kan have mange former, eksempelvis vrede, ked af det, trækken sig tilbage mv.

Bearbejdningsfasen er der, hvor det hele bearbejdes og bruddets realiteter går op for en.

Reoringenteringsfasen kaldes nogle steder også for nyorienteringsfasen, dvs. at man igen kan vende sig imod livet, orienterer sig i livet og sætter ny retning.

hvordan kommer man videre efter skilsmisse

De svære følelser når man bliver forladt

I forbindelse med en skilsmisse, så er følelserne ofte på rutsjetur, det ene øjeblik kan man være glad, det andet øjeblik ked af det.

Både chok, sorg og andre store følelser efter skilsmisse, er både helt almindelige og forståelige. Der er et liv, en livsledsager, en bedste ven og meget mere man har mistet, eller står til at miste, i denne proces.

Beskeden om, at ens partner vil skilles, kan komme som en overraskelse. Det kan være voldsomt, dels på grund af chokket, men også hvis man ikke kan forstå baggrunden for beslutningen. Det kan vække store følelser og der kan være perioder med vrede, foragt, depression og ked af det hed. Der kan også komme tanker som:

 • Jeg er ikke noget værd
 • Skyllet ud med badevandet
 • Jeg er ligegyldig
 • Mine følelser er ikke vigtige
 • Han/hun er et egoistisk dumt svin
 • Jeg har givet så meget og så vender han/hun bare ryggen til mig.
 • Det er uværdigt ikke selv at være med til at træffe en så stor beslutning

Alle disse tanker og følelser kan lede til både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige reaktioner.

Hvis man kommer til at reagere udad og uhensigtsmæssigt, så kan der tilmed opstå skam og skyld følelser.

Vrede er en helt naturlig reaktion, som er helt ok. Man må selvfølgelig godt blive vred over det der skete. Vreden må gerne være der, det skal “blot” omfavnes kærligt og ikke vendes udad. Det kan være svært at omfavne vrede, hvis ikke man har erfaring med det, det kræver i mange tilfælde hjælp.

Dyrkelse eller fastholdelse af de svære følelser fastholder derimod dig selv som et offer og det fastholder dermed også sorgen og forlænger processen.

Kom videre efter skilsmisse ved at arbejde med de store følelser og ved at arbejde på at slippe eventuelle fjendebiller - måske kan det hjælpe at huske dig på, at din x stadig er forældre til dine børn.

Hvis du øver dig i at rumme og anerkende dine følelser, vil det blive lettere at være i processen. Følelser skal ikke gemmes væk.

Sorg efter skilsmisse

Sorg efter skilsmisse er ikke kun for den forladte

Måske har det været en lang og svær proces at nå til en beslutning om skilsmisse. Hvor det har været svært at finde ud af, hvad man egentlig føler, om der reelt er grunde nok til at gå og tvivl om man giver op for let op mm.

Det kan også være svært, at forestille sig og helt forstå, hvad det er man giver slip på og dermed mister - man kan ikke vide, hvad det er for et liv, der er på den anden side af skilsmissen.

Selvom man er den, som har truffet beslutningen om skilsmisse, så kan det komme som en overraskelse, hvor hårdt konsekvenserne slår. Man er uvidende om den eventuelle lavine der starter med følelser og reaktioner, både fra x-partneren, børn, familie og venner, men ikke mindst en selv.

Sorg efter skilsmisse er således ikke kun for den forladte.

Mange glemmer, at der er to i et ægteskab og der var to person som ikke kunne få ægteskabet til at fungere. Det er aldrig kun én som bærer skylden og aldrig kun én som har patent på sorg efter skilsmisse.

Selvom begge parter er påvirket af skilsmissen, så er følelserne ikke nødvendigvis de samme. Der er ofte en tidsmæssig forskydning af følelserne i forhold til, om man er blevet gået eller om man er den, som gik. Den der går, har måske allerede følt en sorg over det som manglende i ægteskabet og har dermed taget “forskud” på processen.

Hurtige skilsmisser og pludselige brud

Det er ikke altid en lang og velovervejet beslutning at blive skilt. I nogle tilfælde kan der opstå situationer, som udløser en hurtig og konsekvent reaktion, eksempelvis hvis man har opdaget utroskab, efter et større skænderi eller hvis man har været udsat for vold mv.

Den pludselige beslutning om skilsmisse kan tilmed komme bag på en selv.

For andre igen, kan skilsmissen føles som en forløsning, eksempelvis hvis der har været mange skænderier, svigt eller vold.

Utroskab er sjældent den eneste grund til skilsmisse

Hvis der har været utroskab i forholdet, så overser mange, at det ikke nødvendigvis var den reelt reelt baggrund for bruddet.

Utroskaben var måske “blot” en katalysator for skilsmissen, et udtryk for at der manglede noget i forholdet eller at I faktisk ikke havde det godt sammen og måske, længe før utroskaben, var holdt op med at vise hinanden kærlighed, omsorg, begær mm.​

Hvis man har været utro og er blevet skilt, så kan det være svært at finde forståelse hos andre for sorgen over skilsmissen.

Hvem har skylden for at det gik galt?

Måske er det rigtig svært at se, at man selv har en andel i årsagerne bag bruddet. Det kan ligefrem være befriende, at give hele skylden til ens X, for så slipper man for, at forholde sig til sig selv.

I var to om at skabe problemerne og de uheldige mønstre, I var to som ikke kunne få det til at fungere. Dermed har I også begge en andel af baggrunden for bruddet.

Når man giver en anden person hele skylden, stiller man sig magtesløs og som et offer. Samtidig giver man i princippet magten over sig selv og sit liv, til den anden person og dermed giver man også ens power til at skabe (noget bedre), fra sig.

Din andel, er dine uheldige mønstre, dine dårlige vaner, dine forsvar mv. og dem vil du tage med dig, med mindre du vælger at gøre en bevidst indsat for at bearbejde dem.

Det giver faktisk en følelse af styrke, når du står ved sig selv, tager ansvar og ejerskab over det der var din andel.

Offerfølelser fastholder smerten og forlænger processen.

skilsmisse hvordan kommer jeg videre

Venners støtte og trøst efter skilsmisse

Man kan føle sig alene med sorgen og processen i det hele taget, måske særligt fordi man har mistet den man plejede at dele de svære ting med. Det kan også give en følelse af ensomhed, når man kommer hjem til et måske tomt hus.

Derfor kan venners familiens støtte og trøst være meget givende i perioden efter en skilsmisse.

Desværre er det ikke alle, som kan håndtere og forstå skilsmisse processen eller ens følelser. Især hvis det er en længerevarende proces, så kan nogle reagere med at tage afstand eller undgå at tale om skilsmissen.

Nogle vil, i et forsøg på at hjælp dig, måske udskælde din x-partner og give denne skylden, men det gør ikke noget godt for dig i længden. Andres irritation, frustration eller vrede på dine vegne, hjælper dig ikke, det kan højest fastholde eller forstærke dine egne følelser.

Du føler måske heller ikke et had til din x-partner, måske savner du personen, derfor kan det være svært at høre på. Omvendt, hvis du faktisk er vred på din x-partner, så er det heller ikke gavnligt at dyrke og forstærke vreden - det fastholder dig blot og forlænger processen.

En god veninde eller ven, er ikke en der går med på dit brok over din x-partner, en god ven hjælper dig til indsigt og til at rumme dine følelser. ​

Hvis du ikke selv formår at være med de store følelser, eller hvis dine venner og omgivelser ikke helt kan give dig den nødvendige støtte, så kan det klart anbefales at opsøge en psykoterapeut der har erfaring med skilsmisser. Du kan også bearbejde skilsmissen ved at deltage i en af de skilsmisse grupper der findes (læs om vores her), eller en sorg gruppe,.

Skilsmisse børn vækker Dårlig samvittighed og magtesløshed

Selvom man måske godt ved, at det ikke kunne være anderledes, så kæmper mange med en følelse af magtesløshed og skyld i forhold til børnene.

Skilsmissen er en længerevarende proces, det gælder både for dig og for dine børn. Den bedste hjælp du kan give til dine børn er, at tage dem alvorlig og at acceptere, at skilsmissen også er en krise for dem.

Du hjælper også dit barn til at komme videre efter skilsmissen ved, at give dit barn lov til at bearbejde krisen, herunder at tillade barnet at sørge over, at I ikke længere er en samlet familie og ved ikke at tvinge barnet til skulle at vælge side.

skilsmisse sorg hvor længe

Hvor lang tid tager en skilsmisse

Rent psykologisk tager det tid, at komme sig efter en skilsmisse.

Det er yderst individuelt hvor lang tid det tager, at komme sig over en skilsmisse, nogle siger tre år, to år eller et år. Længden er ikke vigtig, det vigtige er, at give processen den tid det tager.

Hvis det var skilsmisse efter mange års ægteskab, så har I jo haft rigtig meget sammen, I fik børn samme, I fik bygget et liv og en tilværelse op osv. - i det lys, kan man måske bedre forstå, at det kan tage tid at bearbejde og forlige sig med, at det er slut, herunder at ens ven og livsledsager er væk.

Uanset hvem der traf beslutningen om skilsmissen, så det vigtigt at være nænsom i forhold til dig selv og som tidligere nævnt, tillade de følelser der er - mød dem og giv dem den nødvendige plads.

Kroppen og nervesystemet bliver også påvirket, eksempelvis kan der komme en stress reaktion efter skilsmisse.

hvordan kommer man videre efter en skilsmisse

Hvordan kommer man videre efter skilsmisse

Der er en række elementer som man uvægerligt kommer ind over, hvis man vil videre efter en skilsmisse, og faktisk er det uanset om du er blevet gået, eller det er dig der tog beslutningen. Disse elementer ligger alle under skilsmissens faser og sorgens faser, eksempelvis:

 • Håndtering af chokket og bearbejdning af sorg efter skilsmisse
 • Håndtering af dine egne og andres reaktioner i forbindelse med skilsmissen
 • Bearbejdning af omstændighederne omkring bruddet
 • Finde på plads i alle de praktiske konsekvenser (måske nyt hus, økonomi, delebørn etc.)
 • Håndtering af ensomheden og det at være alene
 • Bearbejdning af skyld, skam, svigt og tilgivelse
 • Finde frem til (livs)glæden igen
 • Find tillid til dig selv, fremtiden etc.
 • Høste læring og indsigt
 • Sætte fokus fremad og skabe et nyt liv

For at komme videre efter skilsmisse, er der således flere sæt følelser og flere praktiske elementer der skal håndteres og bearbejdes, som alle er relateret til de tidligere nævnte faser.

Det er vigtigt at give processen den nødvendige tid, at give følelserne plads, samtidig med at du arbejder på at genfinde tilliden til dig selv og fremtiden.

Når du bevidst arbejder med dig selv i denne proces, så vil du erfare at du lettere kan kom videre efter skilsmisse, lettere kan komme dig og i princippet også hurtigere videre efter skilsmissen.

Vil du undgå en gentagelse, skal du arbejde med dig selv

En skilsmisse er en mulighed for at få kigget på dig selv, tage styring over dit liv og at tage magten tilbage ved, at tage ansvar for dine egne uheldige mønstre, adfærd, forsvar, vaner mv. og begynde at arbejde med dem.

Der har givetvis været visse typer situationer og følelser i relation til din x-partner, der triggede dine uheldige mønstre, vaner mm. og dermed bidrog negativt til dit forhold med din x-partner, eksempelvis hvis:

 • Du trak dig, så snart der er problemer.
 • Du fik ikke sat ord på dine følelse.
 • Du undgik svære samtaler eller konfrontationer.
 • Du gav for let op og resignere.
 • Du lyttede ikke og var ikke nærværende.
 • Du så ikke, eller tog ikke imod, den kærlighed som blev givet.

Disse reaktioner havde en påvirkning på din x-partner og derfor vil de også have det på andre relationer, herunder en ny kærlighedsrelation.

Derfor passer ordsproget “nissen flytter altid med” godt på en skilsmisse, man kan ikke løbe fra ens andel, uanset om man blev gået eller var den som gik. Din andel af problemerne fra forholdet, vil flytte med dig indtil du lærer at se dine egne uheldige mønster, adfærd, forsvar, vaner mv. og lærer at gøre noget andet og mere hensigtsmæssigt i lignende situationer.

Så vil du undgå at det samme sker igen, er der mulighed for, at udnytte chancen til at kigge på, hvad der var din andel og begynde arbejdet på at ændre det og dermed undgå, at du gentager mønstret i dit næste forhold.

skilsmisse hvordan kommer jeg videre

FÅ HJÆLP I SKILSMISSEGRUPPEN

I skilsmissegruppen møder du andre der står i samme situation som dig.

Gruppe terapi er en god og effektiv måde, at bearbejde sorg efter skilsmisse og i det hele taget alle skilsmissens konsekvenser.

Formålet med gruppen er, at hjælpe dig til at se din andel af problemstillingerne, genfinde din styrke og lære dig at tage styring over dit liv.

Gruppen faciliteres af Merete Gry Jacobsen og Jimmy Viborg

FÅ INDIVIDUEL HJÆLP > HER OG NU > MED RABAT!

Kan du ikke vente på til den næste gruppe starter op, eller måske er du ikke til gruppe terapi? Du kan stadig få hjælp til din situation - her og nu!

Book evt. en gratis samtale, hvor du kan høre mere om hvordan jeg kan hjælpe dig, ellers så kan du udnytte at der pt. er rabat på første session!

Book en session direkte og kom igang med få at bearbejd det som fylder efter skilsmissen.

psykoterapI PArTERAPI & KROPSTERAPI

JIMMY VIBORG

Lyt til kroppen

Rævsagervej 2B, Foldby

8382 Hinnerup

Tlf. 27471027

CVR 41329858