Terapi / Psykoterapi / Identitet og selvværd

Identitetsproblemer og lavt selvværd

Hvis man ikke rigtig ved, hvad man står for og er i tvivl om hvem man i grunden er, så kan det relateres til, det som i fagsproget kaldet, et svagt eller manglende kerneselv. Ligesom identitetsproblemer, kan lavt selvværd også relateres til dette. Begge dele har typisk rod i ens barndom og opvækst.
 
I terapi med fokus på identitetsproblemer og lavt selvværd kan jeg hjælpe med at skabe et rum, hvor et kerneselv kan vokse frem og blive stærkt. Således at identiteten og selvværdet igen kan udspringe fra dine kerne kvaliteter (de værdier som vi alle rummer) og du kan lande helt i dig selv. 
Jimmy Viborg | Langfredparken 209, 8471 Sabro - Danmark | Tlf.: 2747 1027