Terapi / Psykoterapi / Særlig sensitiv

Særlig sensitiv

Det at være særlig sensitiv, eller med andre ord et meget følsomt væsen, kan være en udfordring, specielt hvis man ikke kan forstå hvorfor man er følsom eller har accepteret ens sensitivitet. Der kan gøres meget for at livet bliver lettere at leve som særlig sensitiv, igennem forståelse for følsomhedens væsen i dig, hvordan du går til verden og hvordan du laver verden komme til dig.

Det kræver energi at være særlig sensitiv, specielt når du er i situationer der er stressende for dit system. Derfor er det yderst befordrende at få et bedre kendskab til dine grænser, således at du kan minimere eller undgå stressende situationer. Ligeledes er de vigtigt at blive bevidst om hvad der giver dig energi, så at du løbende tanker op og kan håndtere de krævende situationer som uvilkårligt vil komme.

Min erfaring, dels igennem min egen rejse og dels fra særlig sensitive klienter viser, at der igennem et terapeutisk arbejde kan etableres en indre accept af ens følsomme natur og derigennem opnås en tilgang til verden, som gør livet lettere at leve som særlig sensitiv. Herunder ligger der en læringsproces bl.a. i forhold til grænser, kendskab til ens energi-/chakrasystem og håndteringen af disse i relationen med andre.
Jimmy Viborg | Langfredparken 209, 8471 Sabro - Danmark | Tlf.: 2747 1027