Terapi / Psykoterapi / Angst og usikkerhed
By Edvard Munch

Angst, fobier og usikkerhed

Når man oplever angst, eller i mildere form usikkerhed, så kan dette relateres til chok, traumer, gentagene mobning mv. Der opstå angst, fobier og usikkerhed for både det kendte og det ukendte, herunder for omgivelsernes og ens egen reaktioner.

Frygt skal ikke forveksles med angst, da frygt ofte er rettet imod noget konkret som der er en realistisk grund til at frygte. Eksempelvis frygten for at blive bidt af naboens bidske hund, der kommer løbende imod dig. Angst er sværere at placere, da den kan være for noget konkret farligt, eller for noget ikke er farligt realistisk set, som det eksempelvis kan ses med fobier.
 
For både angst, fobier og usikkerhed er der hjælp at hente ved psykoterapi. Her vil fokus i første omgang være på at lette presset i hverdagen, for derefter at fokusere på at opløse det som er ligger bag. 
 
 
 
Maleriet "Skrik" af Edvard Munch
Jimmy Viborg | Langfredparken 209, 8471 Sabro - Danmark | Tlf.: 2747 1027